Què és el Baròmetre Social dels Museus?

El Baròmetre Social dels Museus (BSM), que s’ha presentat a la 7a Jornada de l‘Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya és un projecte pioner que té com a objectiu elaborar un estudi anual que reuneixi dades sobre l’impacte social col·lectiu dels museus catalans, fent un seguiment de les tendències mitjançant indicadors i identificant casos de bones pràctiques en el sector. Aquest projecte és una eina emmarcada dins les accions del Pla de Museus de Catalunya.

“Permetrà posar de manifest el valor dels museus públics a Catalunya i fer que tots ells disposin d’eines que els permetin mesurar i avaluar el seu impacte en la societat” (Natàlia Garriga)

Descobreix els 6 àmbits d'impacte

Després d’una fase test a càrrec de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC), s’ha estipulat que el Baròmetre Social dels Museus aportarà un conjunt de 35 indicadors quantitatius i qualitatius dividits en els següents sis àmbits d’impacte. Pots trobar més informació sobre les línies estratègiques del qüestionari en aquesta taula.

  • Ampliar la participació ciutadana
  • Preservar el patrimoni
  • Reforçar el capital social

  • Augmentar el coneixement del públic
  • Servir a l’educació
  • Avançar el canvi social

Resultats més destacats de la primera fase

En aquest sentit, l’informe de resultats d’enguany recull les dades dels dotze museus participants d’aquesta fase test del Baròmetre Social dels Museus. En termes generals, es posa de manifest que s’està treballant en la línia de museu social que persegueix el Pla de Museus 2030 fent èmfasi en la democratització de la cultura, la digitalització i els partenariats culturals.

De cara al futur, el Departament de Cultura treballarà per acabar de matisar l’eina i extendre-la a la resta de museus catalans a fi d’obtenir una radiografia àmplia del seu valor públic per a tota la ciutadania gràcies a aquest projecte.

Els museus que han participat a la fase test del Baròmetre Social dels Museus són Can Quintana. Museu de la Mediterrània, Museu d’Art de Girona, Museu de Guissona, Museu de la Vida Rural, Museu del Ter, Musèu dera Val d’Aran, Museu Etnològic del Montseny, Museu Frederic Marès, Museu Marítim de Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i Museus d’Esplugues de Llobregat.