Coeli ha estat desenvolupat per NUBILUM. NUBILUM és una empresa experta en serveis i solucions en tractament documental, orientada principalment a biblioteques, arxius i museus.

NUBILUM s’identifica principalment amb les següents propostes de valor: serveis de tractament documental, gestió i difusió de col·leccions de museu, i gestió documental i arxiu.

El principal actiu de NUBILUM és la capacitat d’aportar solucions integrals als seus clients: és una consultora, és un distribuïdor de tecnologia, és una empresa de serveis, i és allò que cada projecte requereixi. Pot oferir solucions eficaces i interessants als seus clients perquè coneix bé el mercat i treballa amb ell, amb professionals del sector.