Coeli Cumulonimbus

Difusió, catalogació i gestió integral de col·leccions patrimonials

Ingrés
Moviment i Ubicació
Entrada i Sortida
Registre
Préstecs
Valoració

Procediments específics per la gestió de col·leccions patrimonials

Cumulonimbus integra totes les tasques que un gestor de col·leccions ha de portar a terme al seu dia a dia. Controla què ha passat i està passant amb cadascun dels objectes.

Coeli està creat en base a SPECTRUM, estàndard internacional en gestió patrimonial. Per aquesta raó, amb Coeli podràs aplicar de manera nativa els procediments recomanats des del registre fins a l’extinció d’un objecte.


Millora l'eficiència del teu flux de treball amb un sol sistema

Crea diferents rols d’usuari i entorns de treball seguint la teva pròpia organització institucional.

Determina qui pot veure, crear, autoritzar o validar tasques. Recorda quines tasques tens assignades i pendents des del panell principal.

Consulta des del propi objecte patrimonial totes les actuacions que s’hi han fet.


Coeli. Catalogació avançada de col·leccions patrimonials

Per a la catalogació avançada

Cumulonimbus aprofita totes les funcionalitats de catalogació de Cumulus.

Cataloga a màxim nivell els teus objectes patrimonials, així com autors, llocs geogràfics, esdeveniments i activitats, col·leccions i conceptes. Descriu qualsevol tipologia patrimonial, des d’obres d’art fins a patrimoni immaterial o de ciències naturals.

Formularis avançats. Decideix a quin nivell de precisió mantenir el teu registre. Utilitza vocabularis controlats i crea el teu propi thesaurus.

Treu partit de tota la potencialitat de cerca i filtratge de Coeli per consultar, revisar i extreure informes.


Difon i comparteix la teva col·lecció

Cumulonimbus integra totes les funcionalitats de publicació de Cirrus:

  • Amb un simple clic publica un o un grup d’objectes i automàticament obtindràs un enllaç per visualitzar els objectes en un entorn públic.
  • Mostra la col·lecció dins el teu website inserint els widgets de Coeli. Controla des de l’aplicació quins objectes i quines imatges vols mostrar públicament.

Vols un web a mida? Les dades neixen preparades per a la publicació semàntica al web (Linked Data): mostra mapes, graphs amb els vincles entre autors, cronografies, i molt més.

Colección Coeli. Fondo gris claro

Tot això sumat a les

característiques de tots els plans de Coeli

Publica la col·lecció online amb un clic

Tradueix la col·lecció a qualsevol idioma

Extreu informes en Word, Excel o CSV

Migra o sincronitza les dades fàcilment