Registre de moviments

Segueix el cicle de vida dels béns patrimonials

La col·lecció patrimonial està viva. Registra tot el cicle de vida d’un objecte, des del registre fins a la seva extinció, amb una plataforma documental basada en l’estàndard de gestió patrimonial Spectrum. Millora l’eficiència del flux de treball dins d’un únic sistema, des d’on podràs crear diversos rols d’usuari i entorns de treball seguint la teva pròpia organització institucional.

Usuaris il·limitats des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet

Procediments

Registra tots els procediments (transferències, préstecs, moviments, restauracions, etc.)

Estàndards

Coeli està basat en els estàndards Spectrum, CIDOC-CRM, Dublin Core, SKOS Concept, etc.

Actius digitals

Vincula imatges, àudios, vídeos i documents en diversos formats

Informes

Exporta informes personalitzats en arxius Word, Excel i CSV

Interoperabilitat

Sincronitza la informació des de la base de dades automàticament

Rols d'usuari

Assigna amb el rol de cada usuari amb flexibilitat (administrador, editor, consulta, etc.)

Tasques

Assigna les tasques dins d’un entorn de treball diferenciat segons departament o secció

Flux de treball

Canvis massius de dades, cerques guardades i llistes de treball per optimitzar les tasques

Gestió de col·leccions

Els nostres clients opinen

"Durant el procés, ha estat clau l'assessorament i l'expertesa dels professionals de Coeli que ens ha permès fer una migració ràpida i aclarir els dubtes que ha anat sorgint en el camí"

Núria Ballester  ·  Directora del Museu Pau Casals

Publicació en línia

Difon la teva col·lecció digital

Documentació

Cataloga i enllaça amb fonts de referència

Actius digitals multimèdia

Emmagatzema els actius digitals al núvol

Exposicions

Gestiona les exposicions de forma centralitzada

Registre de moviments

Segueix del cicle de vida dels béns patrimonials

Conservació i restauració

Enregistra l'estat dels objectes i extreu-ne informes

Assessorament

Acompanyament i formació des de l'inici

Sincronització de dades

Integra la informació de bases de dades

Serveis personalitzats

Dibuixem les solucions tecnològiques a mida