Documentació

Cataloga amb tot el rigor

Som experts en metadades. Dona vida pròpia a qualsevol entitat i tipologia patrimonial dels teus fons a través de la nostra plataforma documental. Documenta la teva col·leció amb tot el rigor necessari seguint els estàndards documentals internacionals (Spectrum de Collection Trust, Dublin Core, SKOS Concept, CIDOC-CRM), utilitza els vocabularis controlats i enllaça la informació amb Linked Open Data.

Usuaris il·limitats des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet

Categories

Necessitats descriptives per a qualsevol tipologia patrimonial

Entitats

Classifica tot tipus d'entitats patrimonials (persones, llocs, etc.)

Actius digitals

Vincula imatges, àudios, vídeos i documents en diversos formats

Thesaurus

Gestiona el teu propi Thesaurus o bé utilitza'n un de referència

Linked Open Data

Enllaça les dades de la teva col·lecció de forma estructurada

Estàndards

Model conceptual basat en estàndards internacionals

Interoperabilitat

Sincronitza la informació des de la base de dades automàticament

Informes

Exporta informes personalitzats en arxius Word, Excel i CSV

Documenta amb flexibilitat

Els nostres clients opinen

Logo Museu Pau Casals i Fundació Pau Casals

"L'entorn de Coeli ens ha permès unificar totes les nostres bases de dades i tenir-ne un accés molt àgil i intuïtiu, facilitant la cerca d'informació

tant a nivell intern com extern"

Núria Ballester  ·  Directora del Museu Pau Casals

Publicació en línia

Difon la teva col·lecció digital

Documentació

Cataloga i enllaça amb fonts de referència

Actius digitals multimèdia

Emmagatzema els actius digitals al núvol

Exposicions

Gestiona les exposicions de forma centralitzada

Registre de moviments

Segueix del cicle de vida dels béns patrimonials

Conservació i restauració

Enregistra l'estat dels objectes i extreu-ne informes

Assessorament

Acompanyament i formació des de l'inici

Sincronització de dades

Integra la informació de bases de dades

Serveis personalitzats

Dibuixem les solucions tecnològiques a mida