Conservació i restauració

Registra l'estat dels teus béns patrimonials

Quin és el nivell d’il·luminació o humitat de cada peça? Documenta detalladament l’estat d’avaluació i conservació de cada objecte de la col·lecció, registra les possibles incidències i assigna’n la prioritat de tractament. Des de Coeli, també podràs extreure’n informes de conservació personalitzats útils per fer-ne un seguiment exhaustiu de la teva col·lecció.

Usuaris il·limitats des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet

Registre

Sol·licituds de restauració, informes de conservació i restauració, avaluació d'estat, etc.

Estàndards

Coeli està basat en els estàndards Spectrum, CIDOC-CRM, Dublin Core, SKOS Concept, etc.

Actius digitals

Vincula imatges, àudios, vídeos i documents en diversos formats

Informes

Exporta informes personalitzats en arxius Word, Excel i CSV

Interoperabilitat

Sincronitza la informació des de la base de dades automàticament

Rols d'usuari

Assigna amb el rol de cada usuari amb flexibilitat (administrador, editor, consulta, etc.)

Tasques

Assigna les tasques dins d’un entorn de treball diferenciat segons departament o secció

Flux de treball

Canvis massius de dades, cerques guardades i llistes de treball per optimitzar les tasques

Una eina interdepartamental

Els nostres clients opinen

"Les millores disponibles en el motor de cerca, en les cerques complexes i també amb la informació que s’ofereix sobre nom d’objecte, temes i categories faciliten la recerca i el coneixement de la col·lecció a totes aquelles persones interessades en els objectes patrimonials que custodia el museu"

Teresa Rodón  ·  Conservadora del museu

Publicació en línia

Difon la teva col·lecció digital

Documentació

Cataloga i enllaça amb fonts de referència

Actius digitals multimèdia

Emmagatzema els actius digitals al núvol

Exposicions

Gestiona les exposicions de forma centralitzada

Registre de moviments

Segueix del cicle de vida dels béns patrimonials

Conservació i restauració

Enregistra l'estat dels objectes i extreu-ne informes

Assessorament

Acompanyament i formació des de l'inici

Sincronització de dades

Integra la informació de bases de dades

Serveis personalitzats

Dibuixem les solucions tecnològiques a mida