L’Arxiu digital del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)


Un projecte ambiciós d’arxiu digital, en concret de difusió de la història moderna i contemporània de l’arquitectura catalana, en el que Coeli participa activament com a eina de gestió documental. 

El COAC, en passat, present i futur, manté i preserva al seu arxiu tota la documentació relacionada amb les principals obres de l’arquitectura catalana i els seus autors.

Les prestatgeries del COAC són un tresor documental on s’hi poden consultar els plànols, les fotografies, la biografia dels arquitectes, cadascuna de les intervencions arquitectòniques sobre una obra, la bibliografia que en parla, els documentals que se n’ha fet, etc.

Plànol en blanc i negre del Parc Güell. Font: APP BCN Arquitectura

"Volem crear un portal de referència"

“Ambiciós” i “innovador” és aquest projecte d’arxiu digital que fa néixer un portal web de referència de l’arquitectura catalana:
  • Que ens permeti buscar la informació de manera interactiva a través de mapes i cronologies.
  • On s’exploti tota la riquesa de l’arxiu de manera que la informació estigui vinculada i es pugui navegar entre ella.
  • On la informació sigui comprensible i accessible per a qualsevol usuari.
  • Que es pugui gestionar amb facilitat i pensant en el futur.

Com s'ha dibuixat el plànol i quina ha estat l'execució


Per poder complir amb els seus desitjos, el COAC es va posar en contacte amb l’equip de Nubilum com a consultors en documentació, amb Coeli com a software per a la gestió de la col·lecció, amb Edittio com a experts en idear i dissenyar portals web patrimonials.

Fonaments: la documentació

La descripció dels objectes com a base.

La documentació és essencial per poder trobar allò que busquem, donar valor a la col·lecció, entendre el contingut i vincular la informació entre ella.

En aquest sentit, Nubilum ha realitzat una auditoria de tot el contingut i ha creat un model de dades específic per al COAC, establint com han de ser les fitxes de cada tipologia d’objecte i el procediment per a documentar-lo.

Aquest model ha esdevingut complexe per tenir en compte tan les necessitats actuals (una descripció més bàsica) com futura (descripció àmplia), així com la vinculació de les obres amb autors.

Com s’han vinculat les obres amb els diferents autors i tota la documentació relacionada?

La “Intervenció arquitectònica” s’ha considerat l’entitat descriptiva bàsica (entitat=fitxa descriptiva), directament relacionada amb “Obres arquitectòniques” i “Arquitectes”. Seguidament, de cada obra o autor en pengen altres entitats com poden ser plànols, bibliografia, multimèdia, etc..

Pilars, bigues i formigó armat: el format de les dades

El format de dades com a estructura de l'edifici.

Cal escollir un format estàndard per poder sincronitzar l’arxiu amb el portal web, i perquè les dades puguin ser reutilitzables sempre en qualsevol altre plataforma.

Coeli recull les dades de les diferents fonts originals (fins a 9 fonts d’origen: Catàleg de la biblioteca del COAC, BCN Arquitectura, Mostres d’arquitectura, Premis Girona, Premis Fad…), i les prepara tenint en compte la interoperabilitat i el model conceptual.

Els procés ha estat:

  • Convertir les dades al format de Coeli (format estàndard) i adaptar les dades al model de dades dibuixat
  • Normalitzar els vocabularis per assegurar que els noms d’autor, llocs, tipologies, etc., coincideixin (corregir duplicats, establir com descriure les dades, unificar termes, etc.)
  • Carregar les dades a Coeli

Des de Coeli, el COAC pot gestionar les dades des d’una mateixa plataforma, amb un format flexible per poder publicar les dades directament al seus canals de difusió.

Portes, escales i ascensors: la navegació web

La navegació web com a accessos.

Per donar un valor afegit es proposa una experiència interactiva a través de mapes i gràfics dinàmics, així com navegar entre la informació relacionada.

Edittio ha proposat una estructuració i navegació web innovadora. A través del llenguatge de programació Node.js, el web xucla directament les dades de Coeli, podent treure el màxim partit de les dades (fitxes, filtres, dates, vocabularis controlats,…).

L’usuari pot buscar les obres arquitectòniques a través d’una mapa.

Dins de cada fitxa apareixen més elements interactius, per exemple una constel·lació que plasma les relacions entre arquitectes, la cronologia de les intervencions i reconeixements, la visualització de multimèdia, o la bibliografia relacionada.

Façana i decoració: el disseny web

El disseny web com a façana i interiorisme.

Es busca un disseny minimalista, formal, que permeti una lectura fàcil i acord amb el perfil institucional.

I aquest n'és el resultat

Consulteu el portal web de l’Arxiu digital d’Arquitectura Catalana Moderna i Contemporània per veure’n el resultat en directe.


Si t’ha agradat aquest post, et convidem a llegir el que vam escriure sobre la ponència que el COAC va realitzar a la Jornada oberta en gestió i difusió de col·leccions patrimonials amb Coeli, que va tenir lloc el dijous 14 de novembre de 2019 a Barcelona.

Subscriu-te al butlletí o segueix-nos a les xarxes socials @CoeliPlatform per conèixer més novetats sobre gestió de patrimoni cultural.